koppeltvång i naturen i sverige

Finns det koppeltvång i naturen Sverige?

Många pratar om koppeltvång i Sverige. I lagen står det att hundar inte får springa lösa i naturen där det kan finnas vilt, under våren och sommaren. Övrig tid på året ska hundar hindras från att driva och förfölja vilt. Frågan är om det innebär att det finns något som heter koppeltvång i Sverige?

Hundar får inte springa lösa

Att hundar inte får springa lösa behöver inte nödvändigtvis betyda koppeltvång. Lagen är utformad för att skydda vilda djur under tiden naturen är en barnkammare. Från 1 mars till 20 augusti ska hunden hållas maximalt enstaka meter ifrån sin ägare för att inte störa de vilda djuren. Det behöver inte nödvändigtvis innebära en kopplad hund om hundägaren har tillräckligt bra koll på sin hund. I praktiken är det endast en liten andel av hundar och hundägare som uppfyller detta.

Lagen vs koppeltvång

I lagen står det att regering eller myndighet som regering utsett, får bestämma att hund ska hållas kopplad om det behövs för att skydda vilda djur. I Rennäringslag (1971:437) 93 § står det även att hund som befinner sig i ett aktivt renbetesområde ska ”hållas i band eller instängd”. Det går alltså att tolka som att det finns ett koppeltvång i Sverige.

Det missuppfattade koppeltvånget

Koppeltvånget innebär inte att en hund måste vara kopplad direkt den kommer ut i naturen i Sverige under våren och sommaren. Koppeltvånget innebär att en hund måste vara kopplad, året om, om den befinner sig i aktivt renbetesland, på områden där regering eller myndighet beslutat att det råder koppeltvång samt om hunden inte i annat fall kan hållas under tillräcklig kontroll.