Första hunden i rymden

Hunden Lajka var det första försöksdjuret som sköts upp i rymden år 1957, tre år gammal och ungefär sex kilo tung. Lajka var en gatuhund från Moskva och särskild utvald då man trodde att eftersom hon bott på gatan skulle hon vara mer tålig för de svåra förhållanden hon skulle utsättas för i rymdfarkosten.

Sköts upp i Sputnik 2

sputnik lajkaÅr 1957 blev hunden Lajka den första hunden som sköts upp i rymden i farkosten Sputnik 2. Man visste dock att farkosten inte var byggd så att den kunde transportera Lajka levande tillbaka. Troligtvis dog hon redan efter 5-7 timmar på grund av överhettning. Rymdfarkosten fortsatte dock i omloppsbanan och rundade jorden över 2500 gånger innan den kom tillbaka till atmosfären.

Första människan i rymden tack vare Lajka

Trots att Lajka dog i farkosten var hennes färd en milstolpe i forskarnas arbete. Hon bevisade att levande organismer klarar att överleva i en miljö vitt skild från den på jorden. Efter Lajka började man även sända upp människor tack vare att man hade större förståelse för hur kroppen måste anpassa sig under en sådan resa. I dag åker både djur och människor på rymdresor.

Människan och rymden

Försöksdjuren som sändes upp i rymden under 1950-talet har lett till att vi människor kunnat ta steget ut i rymden. I dag är rymdfarkosterna betydligt mer avancerade. Dessutom har vi betydligt mer kunskap som gör att både djuren och människorna som skickas ut i rymden kommer hem levande från rymden. Kanske är det tack vare hunden Lajka vi kan göra detta.