kalla bilar farligt hundar

Lämna inte hunden i en kall bil

Många vet att det är farligt att lämna hundar i alltför varma bilar, men att lämna sin hund i en kall bil kan också utsätta den för hälsorisker. Är det minus fem grader är det dessutom förbjudet att lämna sin hund i bilen utan tillsyn, något som många ägare kanske inte är medvetna om.

Kallt och fuktigt

Temperaturen sjunker snabbt i en bil när det är kallt ute. Kondens bildas lätt i bilen, vilket skapar ett rått och fuktigt klimat som inte är bra för din hund. I och med att det är ett begränsat utrymme så kan hunden inte heller röra på sig för att bli varm. Olika raser tål dock olika mycket kyla. En hund med kort hår löper större risk att ta skada i en kall bil än andra med tjockare päls.

Varken för varmt eller för kallt

Det finns ytterligare regler som man måste tänka på som hundägare med bil. Precis som det inte får vara för kallt får det heller inte vara för varmt. Dessutom måste hunden få rastning och vatten minst var sjätte timme under en transport. Generellt får en hund inte heller förvaras i en bil längre än tre timmar. Som ägare måste man också se till att hunden sitter tryggt vid inbromsning, genom att ha exempelvis en transportbur eller ett speciellt säkerhetsbälte.

Kalla bilar är en hälsorisk för hundar

Att lämna din hund i bilen när det är kallt ute kan påverka hundens hälsa negativt. Även om många hundar klarar av promenader i kallt klimat är de desto känsligare när de är instängda i ett litet utrymme utan möjlighet att röra på sig ordentligt. Det är därför inte tillåtet att lämna sin hund i en bil utan uppsikt vid lägre temperaturer än minus fem grader.