hundar som äter gräs varför

Varför äter din hund gräs?

Många hundägare upplever att hunden äter mycket gräs. Vissa hundar kräks av det medan andra klarar av det utan problem. I vissa fall kan gräsätandet vara ett tecken på någonting underliggande medicinskt fel, medan det andra gånger kan ses som någonting naturligt. Den stora frågan är när hundägaren bör kontakta veterinär på grund av gräsätande, och när det kan anses vara onödigt.

Gräs till magen

Vissa hundar har en upplåst eller krånglig mage, andra hundar har problem med halsen. Hundarna kan därför äta gräs både för att kunna kräkas eller för att lugna ner magen. Somliga hundar saknar viktiga näringsämnen. Näringsbristen kan bero på ett brist i fodret eller att hunden inte klarar av att ta upp näringen från kosten. En del hundar väljer ut det söta och goda gräset på grund av smaken. Detta är troligtvis den vanligaste anledningen till att hundar äter gräs.

Gräsätande som tecken på medicinskt fel

Gräset kittlar hundens mage och hals vilket kan leda till uppkastning av maginnehåll. Det kan upplevas jobbigt för hundägaren som behöver ta reda på spyan. Som hundägare är det dock viktigt att se till hundens gräsätande ur ett helhetsperspektiv. Om en hund äter gräs regelbundet, med upprepad kräkning som följd, kan detta vara ett tecken på något medicinskt fel hos hunden. Detsamma gäller för om en hund som tidigare inte varit intresserad av gräs plötsligt börjar äta gräs.

När bör veterinär uppsökas?

Du som har en gräsätande hund bör analysera hur detta sker. Om det är ett maniskt ätande för att kunna kräkas kan det mycket väl tyda på problem i hals, mage eller tarmkanal. I de fall när det dessutom visar sig i kombination med en hund som ofta ställer sig i buga-ställning, med diarré eller försämrad aptit så bör det tas på största allvar. När hunden äter gräs på grund av att någonting har fastnat i tarmsystemet kan omedelbar veterinärvård vara skillnaden mellan liv och död. Om hunden äter gräs på grund av irritation i halsen kan veterinärmedicinsk vård få slut på hundens lidande. Gräsätandet i sig är inte farligt, men det kan tyda på någonting allvarligt. Eller så tyder det enbart på en hund som tycker om gräsets söta smak. Veterinär bör alltid kontaktas om du är oroligt för din hund – det är bättre att kontakta veterinär en gång för mycket än en gång för lite.