coronavirus hundar

Kan min hund få Coronavirus?

En stor fråga som många har är om ens hund kan smittas av coronavirus och det skrivs många rubriker om det. Det aktuella viruset SARS-CoV-2 hos människor som står till grund för pandemin och orsakar sjukdomen Covid-19 är ett av alla coronavirus. Hos djur finns flera olika coronavirus och hos hundar har man upptäckt två olika.

Ett respiratioriskt coronavirus

Det virus som nyligen har upptäckts hos hundar i Sverige kom till landet redan 2010 menar forskarna. Det är en typ av coronavirus som ger problem med luftvägarna hos hundar. Detta virus kan ha uppstått genom ett värddjursbyte och i det här fallet kan man se att det är nära besläktat med det coronavirus som orsakar sjukdomar hos nötkreatur. Studier i Sverige visar dock att det inte har förts över från nötkreatur utan att det istället är en historisk rekombination.

Är kennelhosta ett coronavirus?

Det respiratoriska coronaviruset orsakar kennelhosta men även andra virus, smittämnen och bakterier kan leda till det. Kennelhosta är väldigt smittsamt och sprids genom både närkontakt och som droppsmitta. Symptomen är vanligtvis skrällande hosta, problem från halsen men det kan även leda till lunginflammation. Hundar som är på hunddagis, kennlar och deltar i utställningar bör vaccineras mot parainfluensa och Bordetella som båda kan orsaka kennelhosta. Mot det respiratoriska coronaviruset finns dock i dagsläget inget vaccin.

Vad kan jag göra för att skydda hunden?

Risken för att hundar ska smittas av ett humant coronavirus anses som mycket liten men det är bra att hålla sig informerad och följa WHOs uppdateringar. Trots att det har rapporterats om hundar som har bekräftats smittade av SARS-CoV-2 har de varit symptomfria och det finns ännu inga bevis på att de kan smitta människor. Som en extra försiktighetsåtgärd kan man dock hålla smittade hundar, och människor åtskilda. Det finns ingen anledning till att testa sin hund men om ditt husdjur har symptom på luftvägsbesvär, hosta eller diarré bör du kontakta din veterinär. Det coronavirus som kan orsaka diarré kan vara mycket farligt för valpar medan vuxna hundar oftast får en mild variant av sjukdomen.